220522 Från St rör via Odens Flisor, Kapelludden till Kåre hamn

…först stannade vi till vid Odens flisor…
…Odens flisor består av två mäktiga kalkstensflisor, 2,5-3,0 meter höga. Enligt sägnen var det ursprungligen en enda sten men den sprack när Oden stack sitt svärd genom stenen för att tjudra sin häst, Sleipner. De höga kalkstensflisorna är en del av ett gravfält med ett 40-tal gravar. I början av 1900-talet gjordes en arkeologisk utgrävning där sex gravar undersöktes. Man fann skelett av tre människor, en vuxen och två yngre individer samt enkla vardagsföremål.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Det blev lunch vid Kapelludden…

Kapelludden är en by och en våtmark på Ölands östkust i Bredsättra socken cirka fyra kilometer öster om Bredsättra by. Kapelludden har ett mycket rikt fågelliv vid strandängarna och vikarna.

Källa: Wikipedia

Svala
Svalor fångar flygfän vid gölern
Gravand
Rödbena

Ställplats för natten blev vid Kåre hamn fin plats med utsikt över havet…

Duva
Duva
Häger
Påfågelöga
Stenskvätta
Stenskvätta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *