170827-28 Tullgarns slott – Sundbyholm

Dagens resa gick från Trosa via Tullgarns Slott till Sundbyholms ställplats.(Klicka på bilderna för förstoring)

Tullgarns slott är ett kungligt slott vid Tullgarnsviken i Hölö socken, söder om Södertälje i Södermanland. Platsen har anor från 1200-talet. En första slottsliknande  anläggning, Stureborgen, byggdes i slutet av 1500-talet. Nuvarande slott uppfördes genom Magnus Julius De la Gardies initiativ och stod klart 1727.

Tullgarns slott och flera av byggnaderna på området är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. Slottet tillhör de elva Kungliga slotten i Sverige. Det ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk medan kungahuset äger dispositionsrätten.

Sundbyholms Slott, nedan, är ett slott i Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Slottet ligger på en udde vid Mälaren. Sundbyholms klostergods ägdes av Eskilstuna johanniterkloster under medeltiden. Efter reformationen 1527 indrogs egendomen till kronan och blev kungsgård. Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm fick egendomen i donation 1627. Under hans tid uppfördes en ny huvudbyggnad. Gyllenhielm inrättade 1629 med egna pengar en skola, vilken anses vara Sveriges första folkskola. Den var i drift ända till 1987. Eftersom Gyllenhielm saknade arvingar när han dog, övergick slottet i Seved Bååts ägo. Han byggde på slottet till tre våningar.

Från 1700-talet drevs godset av en mängd olika arrendatorer. Slottet skadades i en brand på julaftonen 1774, och inreddes därefter till uthus. En av de allra mest betydelsefulla personerna för slottet, Gustav August Coyet, förbättrade egendomen i stor utsträckning. Han ökade den odlade jorden med mer än 100 hektar, ökade plantager, parker och alléer. 1819 övertogs Sundbyholm av friherre Salomon Löfvensköld, som året därpå lät uppföra en herrgårdsbyggnad vid det förfallna slottet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *