170906 Kyrkekvarn

Det blev en rätt lång resa från Smögenbryggan till Kyrkekvarn!
Att vi hamnade på Kyrkekvarn var en historia för sig…
…”om möjligt ta fågelvägen” meddelade den kvinnliga rösten i GPS:en när hen efter att ha guidat oss ner på en riktigt smal väg upptäckte att vi inte kom över Tidan, ån som låg mellan oss och ställplatsen. Och vi brast ut i ett;  ”men vad säger hon!!??” Det vara ”bara” att försöka vända om, det resulterade i ett kvaddat staket (det gjorde inget sa ägaren, det var ändå gammalt och skulle bytas ut!). Värre var det med Fridas högra akterparti som fick sig en rejäl törn. Just nu är skadan hjälpligt kamouflerad med vitmålad silvertejp. 😉

För er som vill ha Ställplats med aktiviteter kan Kyrkekvarn vara ett bra alternativ.

(Klicka på bilderna för förstoring)

170905 Smögen

Dag 2 i Smögen passade vi på att ta en fin, härlig morgonpromenad på de vackra Smögenklipporna. Kommunen har gjort klipporna mer lätt-tillgängliga med hjälp av bryggor, broar, tillrättalagda stenar, gjutna trappsteg mm. Men Mackmyra-whiskyn förvarades bakom lås och bom.

(Klicka på bilderna för förstoring)

Hittade det här fatet så nu är vi försedda ett bra tag framöver.

170904 Smögen

Smögenbryggan är en brygga längs den södra sidan av Smögens gamla fiskehamn och är sommartid Bohusläns mest besökta turistattraktion. Hamnområdet är sedan 1987 upptaget som riksintresse för kulturminnesvård. Sommarsäsongen, då det mesta är öppet, sträcker sig från slutet av maj till mitten av september. Området är dock alltid tillgängligt och vissa butiker har helgöppet året runt. Några av restaurangerna i fiskauktionshuset är öppna varje dag året runt.

(Klicka på bilderna för förstoring)
När vi anlände hit den 4/9 ställde vi oss på höjden bakom bryggan, där är det gratis parkering under höst, vinter och vår.

Som ni ser på bilden så var vi inte ensamma om att stå där.

Det första man gör när man kommer till Smögenbryggan är att gå ner till Göstas fisk och inhandla deras fisksoppa.
Så här års är det nästan tomt på bryggan.

Då är vi laddade för kvällens middag.

Mmmm …  vilken fest…

Här kommer några bilder från bryggan…

170903 Rundresa på Tjörn

En fin dag på Tjörn

Skulptur i Pilane på Tjörn är en spännande och annorlunda konstupplevelse. I ett bohuslänskt kulturlandskap med spår från stenåldern och bland betande får, arrangeras varje sommar en skulpturutställning med världsledande konstnärer.

(Klicka på bilderna för förstoring)

Här syns Frida parkerad utanför entrén i mitten av bilden.

När man stod på högsta punkten på museumeområdet så var det en mäktig utsikt.

Här är en vy när man se besökarna gå ner från högsta punkten.
Här killar Ann den mäktiga hästen på magen.

Det är på det högsta berget i skulpturparken Pilane på nordvästra Tjörn som det 14 meter höga kvinnohuvudet nu intagit sin position. Verket heter Anna och är gjort av den världskände spanske konstnären Jaume Plensa, vars skulpturer finns att beskåda världen över men även i Göteborg och Borås. Enligt Peter Lennby är Anna ett av världens största konstverk och skapat specifikt för Pilane.

 

Vi åkte sen vidare till Kyrkesund, där vi lunchade .

Ställplats fick bli vid Mossholmens hamn.

Här står vi med Frida med hamnutsikt.

Här syns bron över till Klädesholmen.

 

170901-02 Henån

Resan gick från Trollhättan till Henån.(Klicka på bilderna för förstoring)
Vi hade som vanligt tur och fick sista lediga husbilsplatsen, fint och soligt väder…

Ann njuter under palmerna.

Dag 2 på Henån började med klarblå himmel men vacker dimma låg i hamnen…

Vi såg ett anslag vid Centrum att det i dag skulle bli SM i Tiohuggarrodd vilket vi blev nyfikna på. Så vi packade ryggsäcken, cyklade till tävlingsområdet för att se vad det var. Det visade sig vara en kul roddtävling med lokala förmågor från Henån och Tjörn. Vi blev kvar hela dagen på klipporna.

I år arrangerades SM i Tiohuggarrodd av de regerande svenska mästarna; Henåns Roddklubb på Orust. En Tiohuggare är en båt med tio roddare och cox. Båten är en tung klinkbyggd träbåt av traditionell typ som är framtagen för svenska flottan på 40-talet. SM i Tiohuggarrodd hålls varje år i slutet på sommaren för aktiva Tiohuggarföreningar. 

 

170831 Trollhättan

Vi åkte från Mellansundet till Trollhättans ställplats.

Ställplats Trollhättan
Precis i närheten av Trollhättans fantastiska slussområde finns det en ställplatsparkering med 21 platser. Här finns tillgång till vatten, latrintömning och el under vår, sommar och tidig höst.

(Klicka på bilderna för förstoring)

Karls grav är en kanal  vid  Vänersborg  mellan  Vänerviken  Vassbotten och Göta älv. Kanalen kringgår fallen vid Vargön och  Önafors i Göta älv. Den började byggas under Karl IX:s tid, men först år 1752 kunde fartygstrafik mellan Vänern och Trollhättan komma igång. Kanalen är 3,6 kilometer lång och utgör idag en del av  Trollhätte kanal.

Kanalen har en sluss i Brinkebergskulle. Den konstruerades av Christopher Polhem och var färdig samma år som kanalen invigdes, år 1752. Den nuvarande slussen vid Brinkebergskulle var färdigställd 1916.

Kanalen har flera gånger blivit ombyggd.

Här är också en plats i Trollhättan där man kan  låsa fast sin kärlek.

När jag gick min morgonpromenad såg jag något som röde sig. jag stannade och väntade med kameran beredd och efter ca en halvtimme kom den här lilla gynnaren fram och tittade nyfiket på mig.


M/S ELFKUNGEN tar 95 passagerare, varav 60 matgäster som kan serveras samtidigt. Välkommen ombord på en av Sveriges äldsta och bäst bevarade gamla skärgårdsbåtar, byggd redan 1875. Ombord finns ett komplett restaurangkök med resurser att klara allt från små intima måltider till  större middagsarrangemang.

170827-28 Tullgarns slott – Sundbyholm

Dagens resa gick från Trosa via Tullgarns Slott till Sundbyholms ställplats.(Klicka på bilderna för förstoring)

Tullgarns slott är ett kungligt slott vid Tullgarnsviken i Hölö socken, söder om Södertälje i Södermanland. Platsen har anor från 1200-talet. En första slottsliknande  anläggning, Stureborgen, byggdes i slutet av 1500-talet. Nuvarande slott uppfördes genom Magnus Julius De la Gardies initiativ och stod klart 1727.

Tullgarns slott och flera av byggnaderna på området är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. Slottet tillhör de elva Kungliga slotten i Sverige. Det ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk medan kungahuset äger dispositionsrätten.

Sundbyholms Slott, nedan, är ett slott i Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Slottet ligger på en udde vid Mälaren. Sundbyholms klostergods ägdes av Eskilstuna johanniterkloster under medeltiden. Efter reformationen 1527 indrogs egendomen till kronan och blev kungsgård. Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm fick egendomen i donation 1627. Under hans tid uppfördes en ny huvudbyggnad. Gyllenhielm inrättade 1629 med egna pengar en skola, vilken anses vara Sveriges första folkskola. Den var i drift ända till 1987. Eftersom Gyllenhielm saknade arvingar när han dog, övergick slottet i Seved Bååts ägo. Han byggde på slottet till tre våningar.

Från 1700-talet drevs godset av en mängd olika arrendatorer. Slottet skadades i en brand på julaftonen 1774, och inreddes därefter till uthus. En av de allra mest betydelsefulla personerna för slottet, Gustav August Coyet, förbättrade egendomen i stor utsträckning. Han ökade den odlade jorden med mer än 100 hektar, ökade plantager, parker och alléer. 1819 övertogs Sundbyholm av friherre Salomon Löfvensköld, som året därpå lät uppföra en herrgårdsbyggnad vid det förfallna slottet.

 

170826 Trosa

Trosa kommun är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Vid Tuna by i Västerljungs socken hittades på 1700-talet Sveriges största guldskatt. Den finns nu bevarad på Historiska museet i Stockholm.

Genom kommunen flyter stillsamt Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. Dagens Trosa var bara skärgård på den tiden och den dåvarande staden låg ungefär där Trosa landskyrka ligger idag, nära Vagnhärad.

Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under några år Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag knappt 13 000 invånare. Under sommarhalvåret ökar befolkningen väsentligt och besöksnäringen är ett viktigt inslag.

(Klicka på bilderna för förstoring)

Skottvång – Trosa 47 km